top of page

GESTALTTERAPI

HVA ER PSYKOTERAPI

Det finnes mange gode terapiformer man kan velge mellom. Psykoterapien kommer i mange forskjellige utforminger. Mentalisering, løsningsfokusert terapi, skjemafokusert terapi, gestaltterapi, kognitiv adferdsterapi, affektbevissthet, og mange andre terapeutiske retninger eksisterer i dagens terapimarked. Min metode er gestalt.

Trenger man å ha en psykisk lidelse for å gå i terapi? Nei er mitt svar. Man kan velge å gå i terapi for å skape endringer i tanke- og følelsesliv og for å få hjelp til mer hensiktsmessig atferd. Man kan gå i terapi av mange ulike grunner.

I Psykoterapi er samtalen det viktigste redskapet, men øvelser, rollespill, lek, tegning, musikk, skriftlige oppgaver og kartleggingsarbeid inngår alle som metoder som kan brukes når det er hensiktsmessig. Jeg arbeider med enkeltmennesker og i møte med grupper i næringslivet.

HVORDAN JOBBER JEG

Terapi innebærer et møte mellom deg og meg, der vi utforsker relasjonen. For meg er det viktig å møte deg der du er. Jeg er opptatt av mot, tillit og gjensidig respekt. Du er modig som kommer til meg, vi bygger tillit sammen og i relasjonen er det gjensidig respekt. Sammen kan vi da bli enda modigere og i møte med meg vil da en forandring skje. Det er ikke bare snakk om deg som klient, det handler om hva vi gjør sammen. Det er ikke bare du som vil oppleve å bli forandret. Jeg som terapeut forandres også.

En prosess vil alltid gå over tid. Jeg har ingen tro på ”quick fix,” men at du gir deg selv tid sammen med meg. Gi deg selv den nødvendige tiden!

Det terapeutiske møtet mellom oss går gjennom flere faser, fra å bli kjent, utforske vanskene, bli ening om en arbeidsform, arbeide med vanskene, avklare, oppfølging og avsluttning.


JEG ER OPPTATT AV Å HA MED HELE MEG TILSTEDE, I MØTE MED DEG

Som utdannet gestalt- coach og psykoterapeut

ved NGI har jeg mange teoretiske modeller og mye egentrening. I min praksis bruker jeg hele mitt register av teknikker, metoder, kreativitet og livserfaring. Jeg opplever meg trygg og godt forankret i gestaltteorien.

Det finnes gode terapeuter innen alle terapeutiske retninger, men en fellesfaktor i terapisammenheng er møtet mellom klient og terapeut.

Jeg er svært opptatt av min egen personlige utvikling og jeg plikter gjennom mitt arbeide som terapeut gjennom NGI å gå jevnlig i terapi og veiledning. Når jeg går inn i terapirommet er jeg i god fysisk form og jeg skal være i så god følelsesmessig form som mulig når jeg går i møte med deg.

MØTET

For at du skal få mest mulig igjen av prosessen er det viktig at vi liker hverandre. Jeg tenker at vi i løpet av det første møte - finner ut om vi skal jobbe sammen eller ikke.

KREATIV TILPASNING

Som barn er vi mennesker kreative og tilpasser oss til de situasjoner vi kommer opp i, enten for å komme lettest mulig ut av det, eller også for å ta minst mulig skade.

Noe av kreativiteten vår avlæres gjennom oppdragelse og leveregler, men en stor del av kreativiteten mister vi også fordi vi velger minste motstands vei. Når vi tilsynelatende har løst en situasjon og vi kommer opp i en liknende situasjon har vi en tendens til å velge samme løsning som sist. På denne måten lager vi det vi kan kalle handlingsmønstre.

Det er ofte når handlingsmønstrene våre ikke oppleves å gi den forventede respons fra omverdenen at vi opplever forvirring eller motgang.

DET TRENGS MOT FOR Å ERKJENNE AVHENGIGHETEN OG SLUTTE OG BENEKTE DEN.

bottom of page