top of page

COACHING

HVA ER COACHING?

Coaching er en metode for å fremme utvikling og vekst

og bør sees på som en egen tilnærming i hjelpekontekster.

For det første skal en coach hjelpe klienten til å hjelpe seg selv, fremfor å fortelle han hva som er riktig og galt. Et slikt læringssyn innebærer at en coach er en fasilitator i læringsprosessen til klienten.

For det andre skal en coach møte klienten på et gjensidighetsgrunnlag, dvs. at en coach skal aktivt arbeide med å forstå klienten, og bruke denne informasjonen som utgangspunkt i læreprosessen. Coach og klient må begge erkjenne nødvendigheten av hverandre for å oppnå selvstendighet og optimal utvikling og vekst.

Jeg arbeider som en fasilitator når jeg er i relasjon med deg. Å fasilitere betyr gjøre det lettere. Jeg ønsker å gi

deg støtte i utforskningsprosessen.

Gamle vaner og mønstre kan skape problemer i hverdagen. Dette har jeg som coach opplevd flere ganger, og sammen finner vi ut av det.

For at du skal få mest igjen av prosessen er det viktig at

vi liker hverandre. Jeg tenker at vi i løpet av det første

møte - finner ut om vi skal jobbe sammen eller ikke.

Jeg er godkjent MGPO Gestalt coach, som innebærer at jeg har coachingstudenter i læringscoaching, og de får dette godkjent av høyskolen. Alle studenter må ha minst 30 praksistimer i løpet av studiet.

Dette innebærer at jeg må gå jevnlig i veiledning og jeg kvalitetssikres med jevne mellomrom.

DET KAN VÆRE MANGE GRUNNER TIL Å OPPSØKE EN COACH:

- ØNSKER DU DEG ET LØFT I LIVET?

- ER DU NYSGJERRIG PÅ DITT UKJENTE POTENSIAL?

- STÅR DU OVERFOR VIKTIGE VALG?

- VURDERER DU Å BYTTE JOBB?

- ØVING FØR JOBBINTERVJUET?

- ØNSKER DU Å KOMMUNISERE BEDRE?

- SITTER DU FAST?

- ER DU I KRISE?

- TRENGER DU EN SAMTALEPARTNER?

- TRENGER DU NOEN Å "KASTE BALL" MED?

Kanskje kjenner du ikke behovet for å gå i terapi,

men allikevel trenger du kanskje en sparringspartner?

En coach er nettopp en slik sparringspartner eller samtalepartner hvor du har mulighet for å arbeide

med jobbrelaterte relasjoner.

Coaching er også nyttig når en ønsker utvikling og

vekst: å ta nye steg og nå lengre. Også når en står

overfor utfordringer og hindringer.

Gamle vaner og mønstre kan skape utfordringer i hverdagen.

Coaching er en prosess der etablerte tankemønstre utforskes og utfordres, og det åpnes opp for nye perspektiv og alternative måter å se og takle utfordringene på.

Gjennom coaching hentes styrker og ressurser frem,

og det skapes større fleksibilitet og handlekraft.

For enkeltindivider som ønsker å gå i coaching ønsker jeg å nevne noen få punkter som for eksempel kan være:

  • egenutvikling
  • stressmestring
  • kommunikasjon
  • selvfølelse og selvtillit

COACHING VS. TERAPI?

For deg som vil lese mer. LES HER

JEG ER OPPTATT AV MØTET OG AT DET ER I MØTET MELLOM DEG OG MEG AT FORANDRING KAN SKJE

Jeg har min spesialutdanning gjennom NGI,

Norsk Gestalt Institutt. Erfaringen derfra er at ved

å starte med oss selv, altså utvikle bevissthet på

egne erfaringer, vil vi bedre kunne coache andre.

Hele første året av utdanningen ved NGI ble det derfor lagt størst vekt på at vi coacher ble trent opp til å bli oppmerksom og lydhør overfor egne fornemmelser, følelser og tanker.

Jeg går selv jevnlig i veiledning og tenker at det er viktig. Da vil jeg ha økt oppmerksomhet på hva som skjer i møtet med deg.

Vi ser verden fra vårt eget ståsted. Det er ikke sikkert at vi ser det samme.

Hva ser du på disse bildene?

Sjekk animasjonen: How coaching works

bottom of page