top of page

Neste kurs, kull 21 starter opp i Trondheim i oktober 2017:

Modul 1: 09 - 11 oktober

Modul 2: 04 - 06 desember

Modul 3: 29 januar - 1 februar 2018

Prisen er 35 000,- kr for programmet. Deltagerne dekker i tillegg opphold på kursstedet.   

Er du god på å utvikle medarbeidere?

Personlig reise

CoachingStudium er en spennende og personlig reise hvor du gjennom teori, mye praktisk trening og refleksjon i grupper:

  • Blir bedre kjent med deg selv som leder
  • Lærer å få frem det beste hos dine medarbeidere
  • Får verktøy for å øke prestasjoner og nå mål

Metode

Programmet bygger på erfaringslæring og prinsippet “å lære er å oppdage”. Vi tilrettelegger for at du selv kan oppdage og lære gjennom trening, observasjon og refleksjon. Det er en fin kombinasjon av teori og mye praktisk trening i ferdigheter. Deltagerne inngår i faste basis team som jobber med refleksjon og forankring av erfaringene underveis.

Mye av treningen foregår i grupper på tre, hvor en er leder, en er medarbeider og en observerer. Deltagerne velger hele tiden sine egne og reelle temaer. Dette bidrar til at deltagerne får trening i coaching samtidig som de får oppmerksomhet på egne utfordringer de selv blir coachet på.

Forskningsbasert

CoachingStudium er utviklet sammen med PhD Ragnvald Kvalsund ved NTNU og er bygget rundt fagboken Coaching, metode-prosess og relasjon. Masterstudenter ved NTNU har bl.a. skrevet masteroppgave ifb med deltagernes opplevd nytteverdi av CoachingStudium.

Referanser

  • Jeg er mye mer bevisst hvordan jeg bruker språket og kroppsspråket, og hvordan jeg lytter.” Line Weber – HR konsulent i Rheinmetall Defence Vinghøg AS
  • “Studiet var bygget opp på en slik måte at man hele tiden hadde følelsen av å være på en reise hvor man kontinuerlig opplevde læring og mestring i forhold til teoretisk og praktisk undervisning.” Andre Olsen – Teknisk leder i Solid entrepenær AS
  • “Deltakerne i studiet kom fra svært forskjellige bransjer og organisasjoner, noe som bidro til at refleksjoner og øvelser ble mer varierte og innholdsrike enn om vi alle kom fra samme bedrift.” Rune Stien – Avdelingsleder i Elkem
  • “Før studiet var jeg mest opptatt av tanken, mens nå er jeg mer oppmerksom på samspillet mellom tanker, følelser og kropp hos den som ønsker sjelesorg og veiledning.” Sjur Askjer – Prosjektleder marked og næringsliv i Sjømann
bottom of page