FINNDATTER COACHING & TERAPI

Klikk her for å redigere undertittel

GESTALTTERAPI

HVA ER PSYKOTERAPI

Det finnes mange gode terapiformer man kan velge mellom. Psykoterapien kommer i mange forskjellige utforminger. Mentalisering, løsningsfokusert terapi, skjemafokusert terapi, gestaltterapi, kognitiv adferdsterapi, affektbevissthet, og mange andre terapeutiske retninger eksisterer i dagens terapimarked. Min metode er gestalt.

 

Trenger man å ha en psykisk lidelse for å gå i terapi? Nei er mitt svar. Man kan velge å gå i terapi for å skape endringer i tanke- og følelsesliv og for å få hjelp til mer hensiktsmessig atferd. Man kan gå i terapi av mange ulike grunner.

 

I Psykoterapi er samtalen det viktigste redskapet, men øvelser, rollespill, lek, tegning, musikk, skriftlige oppgaver og kartleggingsarbeid  inngår alle som metoder som kan brukes når det er hensiktsmessig. Jeg arbeider med enkeltmennesker og i møte med grupper i næringslivet.

HVORDAN JOBBER JEG
Terapi innebærer et møte mellom deg og meg, der vi utforsker relasjonen. For meg er det viktig å møte deg der du er. Jeg er opptatt av mot, tillit og gjensidig respekt. Du er modig som kommer til meg, vi bygger tillit sammen og i relasjonen er det gjensidig respekt. Sammen kan vi da bli enda modigere og i møte med meg vil da en forandring skje. Det er ikke bare snakk om deg som klient, det handler om hva vi gjør sammen. Det er ikke bare du som vil oppleve å bli forandret. Jeg som terapeut forandres også.


En prosess vil alltid gå over tid. Jeg har ingen tro på ”quick fix,” men at du gir deg selv tid sammen med meg. Gi deg selv den nødvendige tiden!


Det terapeutiske møtet mellom oss går gjennom flere faser, fra å bli kjent, utforske vanskene, bli ening om en arbeidsform, arbeide med vanskene, avklare, oppfølging og avsluttning.

JEG ER OPPTATT AV Å HA MED HELE MEG TILSTEDE, I MØTE MED DEG

 

Som utdannet gestalt- coach og psykoterapeut

ved NGI har jeg mange teoretiske modeller og mye egentrening. I min praksis bruker jeg hele mitt register av teknikker, metoder, kreativitet og livserfaring. Jeg opplever meg trygg og godt forankret i gestaltteorien.


Det finnes gode terapeuter innen alle terapeutiske retninger, men en fellesfaktor i terapisammenheng er møtet mellom klient og terapeut.

Jeg liker å referere til boken The Heart & Soul of Change, Delivering What Works in Therapy. Der står det at det ikke er noen terapeutisk retning som har monopol på de dyktige terapeutene. Det er ikke metoden, men terapeuten som er viktig. A therapist has nothing to offer, but himself. Og det er det jeg har, jeg har meg selv og vil gjerne gå i møte med deg.

EFT- EMOSJONSFOKUSERT TERAPI
Jeg har en etterutdanning i EFT som er en terapiform som har mye til felles med gestaltterapi og humanistisk psykologi. Dette er en metode som setter følelsene i sentrum. God emosjonell fungering er forbundet med mange ønskverdige trekk.

HVA GJØR JEG FOR Å BLI  EN BEST MULIG TERAPEUT?
Dette betyr at det har vært viktig for meg å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for klienten i situasjoner som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Jeg er svært opptatt av min egen personlige utvikling og jeg plikter gjennom mitt arbeide som terapeut gjennom NGI å gå jevnlig i terapi og veiledning. Når jeg går inn i terapirommet er jeg i god fysisk form og jeg skal være i så god følelsesmessig form som mulig når jeg går i møte med deg.

 

 

KREATIV TILPASNING
Som barn er vi mennesker kreative og tilpasser oss til de situasjoner vi kommer opp i, enten for å komme lettest mulig ut av det, eller også for å ta minst mulig skade.

Noe av kreativiteten vår avlæres gjennom oppdragelse og leveregler, men en stor del av kreativiteten mister vi også fordi vi velger minste motstands vei. Når vi tilsynelatende har løst en situasjon og vi kommer opp i en liknende situasjon har vi en tendens til å velge samme løsning som sist. På denne måten lager vi det vi kan kalle handlingsmønstre.

Det er ofte når handlingsmønstrene våre ikke oppleves å gi den forventede respons fra omverdenen at vi opplever forvirring eller motgang.

Jeg er også med i nettverket Gestaltutvikling trøndelag.
www.gestalttrondelag.com